About Us

Lanca Wallcovering Co., ltd đã sản xuất các hình nền cho hơn 8 năm, và trong thời gian này đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng một danh tiếng về chất lượng, thiết kế và dịch vụ. Là kết quả của công việc khó khăn của chúng tôi là bây giờ các nhà sản xuất lớn nhất của phông nền của tỉnh Chiết Giang Trung tâm.

Hơn